• Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

      Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
      Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...