• Bruk av balansert målstyring i norske kommuner 

      Fallan, Even; Olsen, Tor Eirik; Daleq, Basil; Hobbel, Mats Anneus (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Bakgrunnen for denne studien er den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf. New Public Management). Dette øker relevansen av styringsverktøy som balansert ...