• Predasjon hos gaupe i Nord-Norge : kjønnspesifikk diett- og habitatvalg 

      Remmen, Jørgen; Olsen, Tore Johan (Bachelor thesis, 2010)
      Norsk: Norsk institutt for naturforskning og Grimsö forskningsstasjon, Sveriges landbruksuniversitet har samlet inn økologiske data på gaupe i en rekke ulike områder i Skandinavia. Prosjektet i nord er et samarbeid mellom ...