• Innovasjon som innovativ atferd i et ledelsesperspektiv 

      Olstad, June (Master thesis, 2020)
      “Vi tenker nytt, ikke fordi vi vil - men fordi vi må” - June Olstad Corona har satt samfunnet og en mangfoldig mengde virksomheter tilbake i tid, likevel har utviklingen og nyskapningen aldri vært større. Vi lever i et ...