• Underveisvurdering i matematikkfaget 

      Ommedal, Matias (Master thesis, 2022)
      I 2010 ble det satt i gang en nasjonal satsning på underveisvurdering i Norge. Denne oppgaven søker å belyse hvordan ungdomsskoleelever beskriver underveisvurdering i matematikkfaget, over ti år etter at satsningen ble ...