• Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

      Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
      Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...