• Psykisk helse for både lærere og elever 

      Orpana, Katarina (Master thesis, 2021)
      Norsk: Psykisk uhelse er en verdensomspennende utfordring og belastning. Skolen blir i denne sammenhengen viktig ved at man kan arbeide forebyggende for barn på et universalt nivå. På bakgrunn av LK20 skal lærere implementere ...