• Underernæring hos pasienter med kols 

      Eidem, Kristin; Pålerud, Linn Monica Kjølstad (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med kols, ved hjelp av kartleggingsverktøy og ernæringsscreening, samt kartlegge viktigheten av brukermedvirkning og veiledning i det ...