• Rektors lederutfordringer 

      Pedersen Strandvik, Charlotte (Master thesis, 2018)
      Med min master i offentlig ledelse og styring (MPA) ønsket jeg å se på lederutfordringer i offentlige kunnskapsorganisasjoner, og nærmere bestemt i offentlig videregående skole i Hedmark fylke. Skolen er en organisasjon ...