• Altitude, latitude, and climate zone as determinants of mountain hare (Lepus timidus) coat colour change 

   Stokes, Allan; Hofmeester, Tim R.; Thorsen, Neri Horntvedt; Odden, John; Linnell, John Durrus; Pedersen, Simen (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Local adaptation to annually changing environments has evolved in numerous spe-cies. Seasonal coat colour change is an adaptation that has evolved in multiple mam-mal and bird species occupying areas ...
  • Bestandssituasjonen for hare i Norge - en kunnskapstatus 

   Pedersen, Simen; Pedersen, Hans-Christian (NINA rapport;, Research report, 2012)
   Haren (Lepus timidus) har stor utbredelse og spiller en viktig rolle i mange naturtyper, spesielt som byttedyr for mange rovpattedyr og rovfugler. Vår kunnskap om harens økologi, bestands-dynamikk og bestandssituasjon er ...
  • Climate change induced molting mismatch? Mountain hare abundance reduced by duration of snowcover and predator abundance 

   Pedersen, Simen; Odden, Morten; Pedersen, Hans-Christian (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In northern latitudes, species that have adapted to snow cover by molting and changing pelage color will be particularly vulnerable to climate change, as predation levels may increase due to a mismatch with background ...
  • Contrasting responses of two passerine bird species to moose browsing 

   Mathisen, Karen Marie; Pedersen, Simen; Nilsen, Erlend Birkeland; Skarpe, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Large herbivores may modify the ecosystem in a way that affects habitat quality and resource availability for other fauna. The increase in wild ungulate abundance in many areas may therefore lead to ecosystem changes, affecting ...
  • Disrupted trophic interactions affect recruitment of boreal deciduous and coniferous trees in northern Europe 

   Angelstam, Per; Manton, Michael; Pedersen, Simen; Elbakidze, Marine (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen 

   Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Pedersen, Simen (Oppdragsrapport;2/2016, Research report, 2016)
   Driftsplan for småvilt i Spekedalen/Sølendalen er et samarbeid mellom 5 seterlag i Rendalen kommune. Målsetningen for planen er en felles organisering og forvaltning av småviltet. Den er utarbeidet til å være en målstyrt ...
  • Economic Gain vs. Ecological Pain—Environmental Sustainability in Economies Based on Renewable Biological Resources 

   Pedersen, Simen; Gangås, Kristin Evensen; Chetri, Madhu; Andreassen, Harry Peter (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   There are two main international strategies concerning how to ensure a sustainable environment: one is to develop a globally bio-based economy, or bioeconomy, to meet the increased demand of goods and products to maintain ...
  • Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen 

   Storaas, Torstein; Pedersen, Simen; Andreassen, Harry Peter; Arnemo, Jon Martin; Dötterer, Michael; Eriksen, Ane; Frugaard, Anne; Gundersen, Hege; Haug, Thor A.; Milner, Jos; Maartmann, Erling; Nicolaysen, Knut B.; Nilsen, Erlend B.; Rønning, Håvard; Solberg, Erling J.; Steinset, Ole K.; Strømseth, Thomas; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara; Aalbu, Frode (Oppdragsrapport;1/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Fra 1997 til 2005 hevdet ulv revir på Koppangkjølen i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, Hedmark Fylke. Vi fulgte elgbestanden i området gjennom SETT ELG, takseringer fra helikopter og ved hjelp av radiomerkede elger. ...
  • Efficient application of a browsing repellent: Can associational effects within and between plants be exploited? 

   Stutz, Rebecca S; Pedersen, Simen; Teräväinen, Malin; Kjellander, Petter; Leimar, Olof; Verschuur, Louisan; Bergvall, Ulrika A. (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Elgbeiting påvirker kvaliteten på musematen 

   Pedersen, Simen (Journal article, 2011)
   Elgbeiting forandrer kvaliteten på blåbærlyng som mus eter. Fjellmarkmus foretrekker tidligere beitet blåbærlyng i næringsrike områder og unngår tidligere beitet blåbærlyng fra områder med liten næringstilgang.
  • Exploitative Competition between Mountain Hare and Moose—Qualitative Effects on Hare Winter Forage? 

   Pedersen, Simen; Pedersen, Hans Christian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Mountain hares (Lepus timidus) in Scandinavia are classified as Near Threatened in the Norwegian and Swedish Redlists. This is due to a possible population decline witnessed during the last decades in Scandinavia. Competition ...
  • Hvordan elgens aktiviteter rundt fôringsplasser påvirker vegetasjon, småfugler og mus 

   Mathisen, Karen Marie; Pedersen, Simen (Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Vi har studert hvordan elgbeiting og fôringsplasser for elg påvirker vegetasjon, småfugler og mus i Stor-Elvdal i perioden 2004-2011. Det viser seg at fôringsplasser påvirker elgens fordeling i landskapet om vinteren ...
  • Impacts of wolves on rural economies from recreational small game hunting 

   Pedersen, Simen; Angelstam, Per; Ferguson, Michael Arthur Darrell; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Kurs for taksering av hønsefugl. Linjetaksering med hund – distance sampling 

   Kjønsberg, Marius; Pedersen, Simen; Vogler, Thomas; Johnsen, Kaja (Skriftserien;3/2022, Research report, 2022)
   Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av hønsefugl i Norge. I forbindelse med Hønsefuglportalen har Høgskolen i Innlandet (INN), i samarbeid med Norsk Institutt for ...
  • Small mammal responses to moose supplementary winter feeding 

   Pedersen, Simen; Mathisen, Karen Marie; Gorini, Lucrezia; Andreassen, Harry Peter; Røskaft, Eivin; Skarpe, Christina (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Supplementary feeding of wild large herbivores is a widespread practice in North America and Europe. The presence of feeding stations may have ecological consequences through changes to animal distributions, patterns ...
  • Small rodent monitoring at Birkebeiner road, Norway 

   Neby, Magne; Andreassen, Harry Peter; Milleret, Cyril Pierre; Pedersen, Simen; Tamayo, Ana-Maria; Sanchez, David Carricondo; Versluijs, Erik; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Background. Northern small mammal populations are renowned for their multi-annual population cycles. Population cycles are multi-faceted and have extensive impacts on the rest of the ecosystem. In 2011, we started a ...
  • Solving problems in social–ecological systems : definition, practice and barriers of transdisciplinary research 

   Angelstam, Per; Andersson, Kjell; Annerstedt, Matilda; Axelsson, Robert; Elbakidze, Marine; Garrido, Pablo; Grahn, Patrik; Jönsson, Ingemar; Pedersen, Simen; Schlyter, Peter; Skärback, Erik; Smith, Mike; Stjernquist, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Translating policies about sustainable development as a social process and sustainability outcomes into the real world of social–ecological systems involves several challenges. Hence, research policies advocate improved ...
  • Ulv og utmarksressurser: Økonomiske konsekvenser av ulv på inntekter fra småviltjakt 

   Pedersen, Simen; Angelstam, Per; Ferguson, Michael AD; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport;3/2018, Research report, 2018)
   Sentralisert forvaltning av store rovdyr fører ofte til konflikter med lokale interesser og bruk av skogslandskapet. Jakt og jakthunder er viktige både økonomisk og kulturelt. Tilstedeværelse av ulv kan føre til at jegere ...