• Klasseledelse i utvikling 

      Pinaas, Ingelill (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Hvordan erfarer/opplever lærere sin egen klasseledelse ved bruk av IKT i undervisningen sammenliknet med undervisning uten bruk av IKT? Dagens samfunn er i stadig utvikling, også når det gjelder teknologi i skolen. ...