• Samarbeid til elevens fordel 

      Rasen, Randi Berg (Master thesis, 2023)
      Målet med denne studien er å undersøke hvilke erfaringer grunnskole ansatte, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og helsesykepleier har med å arbeide med samarbeid rundt elever som har skolevegring. Studien tar for seg ...