• Bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens 

      Rinden, Robina; Robina, Shabana K. (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: På bakgrunn av case ønsker vi å presentere vår problemstilling som en etisk refleksjon: «Hvordan kan vi som sykepleiere forholde oss i en situasjon der en pasient med Alzheimers sykdom motsetter seg å ta ...