• Hva kjennetegner offentlige egenevalueringer? 

      Gunnel Fimland, Katrine; Rognstad Neby, Magnus (Master thesis, 2017)
      I de senere år har en evalueringsbølge skylt inn over de nordiske land. Det hevdes at en stor offentlig sektor og en instrumentell, rasjonalistisk politisk- og forvaltningskultur er noe av forklaringen til bølgen. Videre ...