• Skader på granforyngelse, Nord-Trøndelag 

      Rolandsen, Sigbjørn (Bachelor thesis, 2015)
      Utfordringene for en vellykket foryngelse er mange, og kan variere mye mellom områder og år. Gransnutebillen (Hylobius abietis) er en kjent skadegjører, og klimatiske faktorer som nedbør, temperatur og vind kan føre til ...