• Gutters lesing på nett : lesing og motivasjon 

      Sætersmoen, Margrethe (Master thesis, 2010)
      Norsk: Det overordnede temaet for min avhandling er ungdomsskolegutters motivasjon for lesing av digitale tekster. Mye av guttenes lesing på fritiden, foregår på skjerm. Hver dag leser de ut fra mange forskjellige motiv, ...