• ”Jenta mi, slapp av!” En litteraturstudie om stress 

      Sørhagen, Ida Karine (Bachelor thesis, 2018)
      Norsk: Temaet for oppgaven er unges, særlig jenters, økende rapportering om psykiske vansker og utfordrende hverdagsliv. Dette er et tema som har vært mye diskutert og debattert i ulike forum, men som allikevel ikke synes ...