• Uteskole og tilpasset opplæring 

      Sørhagen, Trine (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne oppgaven har hatt til hensikt å se på hvordan uteskole kan bidra til tilpasset opplæring. Metodevalgene har vært en observasjon av en 3. klasse og to intervjuer av lærer som aktivt bruker uteskole i sin ...