• Tvang i demensomsorgen 

      Stegarud, Maria Leidal; Sørlundsengen, Mona Kristine (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Kan sykepleiere ved hjelp av miljøbehandling redusere bruk av tvang i stellsituasjon, hos pasienter med Alzheimers sykdom? Avgrensing og presisering av problemstilling: Ut i fra tema, problemstilling og ...