• Rene hender kan redde liv 

      Mobekk, Sara Øversveen; Sørum, Ingerid Bye (Bachelor thesis, 2014)
      Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er basert på forekomsten av nosokomiale infeksjoner og dårlig etterlevelse av håndhygiene blant sykepleiere. Konsekvensene av dårlig håndhygiene kan føre til økt forekomst av nosokomiale ...