• Sansemotorikk i barnehagen. 

      Sander, Linn Rastad (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg tatt for meg temaet sansemotorikk i barnehagen. I min oppbygning av oppgaven har jeg lagt vekt på hva sansemotorikk er, de ulike sansene som jeg har delt inn i primær- og ...