• Den første tiden i barnehagen. 

      Sandlie, Marthe Orrhaug (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjennom intervjuer med en ...