• Relevant naturfagundervisning? 

      Sandvold, Christine Turter (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne bacheloroppgaven ble skrevet underveis og etter et studieopphold i Alberta, Canada. Formålet med denne kvalitative studien har vært å finne kjennetegn på hva som kan regnes som relevant naturfagundervisning, ...