• Se meg før jeg visner bort 

      Badry, Adam; Sanner, Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta identiteten til mennesket med Alzheimers sykdom». Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse via litteratur og egne erfaringer i praksis, hvordan sykepleier kan ...