• Strategisk ledelse og opplevd handlingsrom hos toppledere i politiet 

   Schøyen, Vibeke; Lindberg Gulbrandsen, Tarje (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan toppledere i politiet utøver strategisk ledelse og hvordan de opplever sitt handlingsrom. Vi undersøker hvordan handlingsrommet og deres strategiske ledelse blir påvirket av ...
  • Strategisk ledelse og opplevd handlingsrom hos toppledere i politiet 

   Schøyen, Vibeke; Lindberg Gulbrandsen, Tarje (Master thesis, 2020)
   I denne masteroppgaven undersøker vi hvordan toppledere i politiet utøver strategisk ledelse og hvordan de opplever sitt handlingsrom. Vi undersøker hvordan handlingsrommet og deres strategiske ledelse blir påvirket av ...