• Læring i barnehagen. Diffraksjoner og det materielles agentskap. 

      Selstad, Kristin (Master thesis, 2015)
      Norsk: Denne masteroppgaven tar opp spørsmål knyttet til hvordan pedagoger kan forstå læring i barnehagen. Jeg ønsker å sette fokus på nye måter å tenke læring på innenfor barnehagefaglig pedagogikk. Ved å sette fokus på ...