• Skolestørrelse og sammenhenger med elevenes trivsel og læring 

      Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (Skriftserien;9/2022, Research report, 2022)
      Denne rapporten er en kort kunnskapsoppsummering om sammenhengen mellom skolestørrelse og elevenes trivsel og læring i skolen. Vi har her tatt for oss en rekke internasjonale og noen norske studier for å komme fram til ...