• Inkludering av elever med innvandrerbakgrunn i kroppsøvingsfaget 

      Shaqiri, Arion (Master thesis, 2023)
      Denne studien ønsker å se nærmere på hvordan lærere møter elever med innvandrerbakgrunn for å ivareta og inkludere dem i kroppsøvingsfaget. Det teoretiske rammeverket som er brukt er Nel Noddings – omsorgsteori. I denne ...