• Alone or together: The role of gender and social context prior to Aha-experiences 

   Skaar, Øystein Olav; Reber, Rolf (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Prior research indicates that boys show more interest in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) than girls do. Given that Aha-experiences yield positive affect and increase interest, the question arises ...
  • Experiences of WNGER II Ph.D.Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study 

   Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav; Røkenes, Fredrik Mørk; Solstad, Stein Helge; Høydal, Kjetil L (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Since January 2020 there have been over 97 million reported cases and 2 million deaths worldwide from COVID-19 and it is not over yet. In many ways, the COVID-19 pandemic is a slow-motion disaster and an ‘external intervention’ ...
  • Infodemi og pandemisk risikopersepsjon 

   Krumsvik, Rune Johan; Skaar, Øystein Olav (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Subkulturer som finner fellesskap gjennom konspirasjonsteorier, kan forklare noe av den pågående vaksinemotstanden internasjonalt. For fremtidig kriseberedskap blir det viktig å kartlegge hvordan digitalt utenforskap spiller ...
  • Motivation through insight: the phenomenological correlates of insight and spatial ability tasks 

   Skaar, Øystein Olav; Reber, Rolf (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In an experiment (n = 430), grounded in an integrative fluency account of the phenomenology of the Aha-experience, we tested the assumption that problem solving through insight is distinct from other strategies of ...