• Samtalekultur under måltidet i barnehagen. 

      Skau, Nina Elisabeth (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: I min bacheloroppgave ønsker jeg å finne ut hvilke samtalekulturer vi finner i barnehagen under måltidsituasjonene. Jeg vil undersøke hvordan barn inviteres inn i samtaler og hvilke strategier de voksne bruker ...