• Utforskende arbeidsmåter og scientific literacy i Newtonrommet 

      Skjærstein, Ida Marie Lyshaug (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som belyser hvordan utforskende arbeidsmåter og scientific literacy kommer til uttrykk gjennom en undervisningsmodul i Newtonrommet og hvordan lærere forstår utforskende ...