• Elevenes medbestemmelse i spesialundervisning 

      Skjølås Ann Kristin (Master thesis, 2022)
      Elevenes medbestemmelse i spesialundervisning I denne studien har jeg intervjuet tre elver på 7. trinn om hvordan de opplever og erfarer medbestemmelse i spesialundervisning. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i selvbestem ...