• Barnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning. 

      Skogen, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, ...