• Drivere av forbrukerskepsis mot grønn markedsføring 

      Skogh Jasinski, Marie (Master thesis, 2020)
      Hensikt: Denne studien har som hensikt å avdekke drivere av forbrukerskepsis mot grønn markedsføring. Design/metode/tilnærming: For å gjennomføre denne undersøkelsen, er det blitt benyttet en kvantitativ tilnærming. ...