• Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite 

      Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Skoglund, Bjørn Holmen; Spedener, Mélanie (Skriftserien;35/2019, Research report, 2019)
      Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmark er forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfe er avlet til å yte maksimalt på ...
    • En vurdering av ørretbestanden i Neta og dens bidrag til rekruttering av ørretbestanden i Glomma 

      Skoglund, Bjørn Holmen (Bachelor thesis, 2015)
      I 1985 ble Glommaprosjektet startet opp for å finne ut hvordan vassdragsreguleringene påvirket fisken Glomma. Resultater fra prosjektet viste at det etter reguleringene hadde vært en markant nedgang i fiskeavkastningene. ...