• Tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial 

      Skuggerud, Una T. H. (Master thesis, 2022)
      Temaet for denne masteroppgaven er tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Målet med studien er å avdekke lærernes kunnskap og forståelse av elevgruppen, og hvordan de bruker denne kunnskapen i arbeidet ...