• Lærergrep og samtaletyper i utforskende kjemiundervisning 

      Skyberg, Lisa (Master thesis, 2022)
      Denne studien har som formål å ta for seg lærergrep og samtaletyper i kjemiundervisning, ved å se hvordan lærere styrer helklassesamtalen, hvilke samtaletyper som forekommer mellom elever, og hvilke lærergrep og samtaletyper ...