• Når livet er smertefullt 

      Sletner, Hanne Berit; Schulstad, Maria Jeanette (Bachelor thesis, 2015)
      Tradisjonell tilnærming med medikamenter mot kroniske smerter viser ikke signifikant tilfredshet med opplevd grad av helse. Fjerstad (2010), skriver om problemene knyttet til en dualistisk tilnærming til kroppen der ...