• Barrierer for adopsjon av selvbetjeningsløsninger innenfor forsikring 

      Ellefsæter, John Henrik; Smedstad Lunde, Fredrik (Master thesis, 2019)
      Formål –Denne masteroppgaven tar sikte på å avdekke og forklare mulige barrierer for adopsjon av selvbetjente forsikringsløsninger. For å undersøke dette fenomenet har forfatterne tatt utgangspunkt i forsikringskunder i ...