• Tilpasset opplæring for evnerike elever i matematikk. 

      Snekkerhaugen, Anikken (Master thesis, 2016)
      Norsk: I masteroppgaven tar jeg for meg temaet tilpasset opplæring for evnerike elever.Jeg ønsket å finne ut hvilke strategier som ble anbefalt i tidligere forskning og teori for å tilpasse undervisningen for evnerike ...