• En salutogen tilnærming til frafall i videregående skole 

      Solbakken, May-Britt (Master thesis, 2014)
      Langt de fleste ungdommer starter i videregående skole i forlengelse av grunnskolen. Årlig viser statistikk at ca 30% av elevene ikke fullfører videregående utdanning. Frafallsstatistikken viser at det over flere år synes ...