• Beiteskader og framtidig forvaltningsstrategi av elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde 

   Helstad, Erik Ola; Fremming, Odd Reidar; Storaas, Torstein; Solbraa, Knut (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Vi har vurdert data om elgtrekk, elgavskyting, elgvekter, elgbeite, skogskader, skogproduksjon og inntekter fra elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde for å gi råd om hvordan elgstamma kan ...
  • Elg i Atndal og naboområder : forvaltning av elg og skog 

   Solbraa, Knut (Oppdragsrapport;04/2008, Research report, 2008)
   Norsk: Elgstammen i Atndalen er for stor for den lokale fôrproduksjonen. Konsekvensene er overbeite med en sterk reduksjon av viktige beiteplanters kvist- og bladproduksjon. Dette fører til avtagende tilgang på kvalitetsfôr ...
  • Elg i Atndalen : beiteskader, kalvefrekvenser, kalveskyting 

   Solbraa, Knut (Oppdragsrapport;03/2009, Research report, 2009)
   Norsk: Sett elg, møkktellinger og beitetrykk indikerer en stor reduksjon av elgtetthet fra 2007 til 2009. Sammen med mange nye furuplanter har dette flerdoblet tilgangen på vinterbeite og ført til at beiteuttaket på furu ...