• Angst relatert til KOLS 

      Stabell, Grethe Alise (Bachelor thesis, 2014)
      Bakgrunn: Rundt 200 000 nordmenn har kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det er en folkesykdom med betydelig dødelighet. Sykdommen er irreversibel og behandling som er gjeldene er lindring av symptomene. I globalt ...