• En undersøkelse av PP- rådgiveres bidrag til skolemiljøet 

      Stenseth, Sander (Master thesis, 2019)
      For det første viser undersøkelsen at rådgiverne har utviklet relevante handlingskompetanser, og rådgiverne virker godt oppdatert på teorier og føringer for arbeidet. For det andre viser det seg at rådgivernes arbeid i ...