• «Trenere uten utdanning har ikke den samme kompetansen» 

      Strøm, Kristian (Master thesis, 2022)
      Sammendrag Denne kvalitative studiens hensikt er å undersøke hvordan frivillige trenere opplever og iscenesetter sin trenerrolle opp mot trenerrollens rammer og forventninger innenfor barne- og ungdomsfotballen, og om det ...