• Barnehagemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

   Haugseth, Jane; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;15/2020, Research report, 2020)
   Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Barnehagemiljø og krenkelser». Nettkurset ble utviklet av Høgskolen i Innlandet 2018 og 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Barnehagene i piloten, ...
  • Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna 

   Stranger-Johannessen, Espen; Berg, Bjørn; Håland, Kjersti Sørmoen; Nystuen, Venke; Løken, Gro (Skriftserien;18/2019, Research report, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna i Ytre Helgeland, og utgangspunktet er et forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektet God opplæring for alle i de fire kommunene. Rapporten ...
  • Skolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

   Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;16/2020, Research report, 2020)
   Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Skolemiljø og krenkelser». Det ble utviklet av Høgskolen i Innlandet i 2017 og 2018, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolene i piloten, prosjektets pulje ...
  • The African Storybook and Storybooks Canada: Digital Stories for Linguistically Diverse Children 

   Stranger-Johannessen, Espen; Doherty, Liam; Norton, Bonny (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Storybooks Canada (storybookscanada.ca) makes multilingual audiovisual stories available in multiple languages to promote language and literacy development. Building on a long tradition of freely available, open educational ...
  • The African Storybook and Teacher Identity 

   Stranger-Johannessen, Espen (Doctoral thesis, 2017)
   The African Storybook (ASb) is a digital initiative that promotes multilingual literacy for African children by providing openly licenced children’s stories in multiple African languages, as well as English, French, and ...