• Barnehagemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

   Haugseth, Jane; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;15/2020, Research report, 2020)
   Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Barnehagemiljø og krenkelser». Nettkurset ble utviklet av Høgskolen i Innlandet 2018 og 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Barnehagene i piloten, ...
  • Implementing Virtual Reality in K-12 Classrooms: Lessons Learned from Early Adopters 

   Stranger-Johannessen, Espen; Fjørtoft, Siw Olsen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is very little research on K-12 education outside designated research studies on how teachers use VR for learning. This study addresses gap in research by asking: How did teachers start with VR and how do they use ...
  • Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna 

   Stranger-Johannessen, Espen; Berg, Bjørn; Håland, Kjersti Sørmoen; Nystuen, Venke; Løken, Gro (Skriftserien;18/2019, Research report, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna i Ytre Helgeland, og utgangspunktet er et forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektet God opplæring for alle i de fire kommunene. Rapporten ...
  • Norwegian students’ experiences of homeschooling during the COVID-19 pandemic 

   Mælan, Ellen Nesset; Gustavsen, Ann Margareth; Stranger-Johannessen, Espen; Nordahl, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Norwegian teachers and school leaders had to organise and provide homeschooling for their students from March to May 2020 due to the COVID-19 pandemic. A survey conducted in May 2020 examined lower secondary school students’ ...
  • Skolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

   Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;16/2020, Research report, 2020)
   Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Skolemiljø og krenkelser». Det ble utviklet av Høgskolen i Innlandet i 2017 og 2018, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolene i piloten, prosjektets pulje ...
  • Skoleutvikling i 22 kommuner. Evalueringsrapport for «Kultur for læring». Resultater fra T1, T2 og T3, 2016 - 2020 

   Nordahl, Thomas; Gustavsen, Ann Margareth; Myhr, Lars Arild; Nordahl, Sigrid Øyen; Stranger-Johannessen, Espen; Løken, Gro Helstad (Skriftserien;24/2021, Research report, 2021)
   «Kultur for læring» er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har blitt gjennomført i alle grunnskoler og kommuner i gamle Hedmark fylke fra 2016 til ut skoleåret 20/21. Denne rapporten sammenfatter de kvantitative ...
  • The African Storybook and Storybooks Canada: Digital Stories for Linguistically Diverse Children 

   Stranger-Johannessen, Espen; Doherty, Liam; Norton, Bonny (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Storybooks Canada (storybookscanada.ca) makes multilingual audiovisual stories available in multiple languages to promote language and literacy development. Building on a long tradition of freely available, open educational ...
  • The African Storybook and Teacher Identity 

   Stranger-Johannessen, Espen (Doctoral thesis, 2017)
   The African Storybook (ASb) is a digital initiative that promotes multilingual literacy for African children by providing openly licenced children’s stories in multiple African languages, as well as English, French, and ...