• Abstinent, søvnløs og frustrert - sammen er vi bak låste dører 

      Stuan, Kristin (Student paper, others, 2017)
      Denne fordypningsoppgaven er en litteraturstudie som forenklet sagt handler om å finne relevant litteratur og sette den i sammenheng med valgte temaer. Bakgrunnen for at jeg ønsker spesielt å se på utfordringene tilknyttet ...