• Muntlig elevdeltakelse i engelskundervisning 

      Sveen, Øyvind Sjøberg (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Elevers vanskeligheter med å tørre å prate engelsk i undervisningen er en utfordring som det trengs å ta tak i. Mange elever sitter med ferdigheter de velger å ikke vise fram, og det finnes flere grunner til at det ...