• Sjukvårdens professioner och evidensbaserad vård 

      Svensson, Henrik (Master thesis, 2007-12-06)
      Svensk : Denna studie har sin utgångspunkt i spänningsförhållandet mellan sjukvårdens professioner i relation till vårdens fortsatta utveckling och införande av nya arbetssätt. Syftet med projektet har varit att öka ...