• Grønn næringsutvikling i tynne regionale innovasjonssystemer. 

      Synnøve Jarvik og Sigurd Kollstad (Master thesis, 2022)
      Denne masteroppgaven tar for seg regionale forhold, og på hvilken måte disse hemmer eller fremmer en framtidig grønn næringsutvikling i utvalgte bedrifter i Gudbrandsdalen. Gudbrandsdalen har i en lang periode vært preget ...